HOME
สถาบันที่ได้รับรางวัล "โรงเรียนดีเด่น" แห่งแรก จากกระทรวงศึกษาธิการ ตารางเรียนปี 2560-2561
   แนะนำ BIGS
   การศึกษาที่ BIGS
      - หลักสูตร ประกาศนียบัตรนักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ (C.G.A Programme)      
      - หลักสูตรซื้อเพชรอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก (Diamond Buying Guide Program)
      - หลักสูตรการการออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
      - หลักสูตร การการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ (Matrix3D)
   คำถามยอดฮิต (FAQ)
   ตารางเรียน
   วิธีการสมัครเรียน
   การสอบเทียบวุฒิ BIGS
   ข่าวและเหตุการณ์ BIGS
   ห้องสมุด BIGS
   เรื่องน่าอ่าน
   สิทธิพิเศษ
   ตำแหน่งงานว่าง
   ติดต่อเจ้าหน้าที่ BIGSพิธีมอบใบประกาศนีย์บัตร
หลักสูตรการการออกแบบ เครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
   การออกแบบเครื่องประดับนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งในธุรกิจ ปัจจุบันการออกแบบฯ ที่ดี นอกจากมีรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นแล้วยังต้องสวมใส่ได้ สบาย และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับการผลิตจริง จึงจะสามารถสร้างงานที่มีคุณค่า ออกมาได้ นักออกแบบที่ดีจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงหลักการที่ถูกต้องของการออกแบบฯ การอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การสั่งงานตามแบบ ตลอดจนถึงกระบวนการผลิต และ การประเมินราคาในเบื้องต้น เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ สามารถผลิตได้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่หลักการ และวิธีการออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์จริงไปใช้ในการออกแบบที่ผลิตได้ในระบบ อุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถออกแบบเครื่องประดับชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและสอดคล้องกับ การผลิต
2. สามารถอ่านแบบและประเมินราคาตามแบบได้
3. สามารถออกแบบตามความต้องการของตลาด หรือตามความต้องการของลูกค้าได้
4. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบได้
5. สามารถออกแบบเครื่องประดับแท้หรือเทียมได้
6. สามารถเรียนรู้ถึงหลักการวิธีการผลิต และกระบวนการในการหล่อเครื่องประดับ

รูปแบบการฝึกอบรม
   เป็นหลักสูตรที่ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับขั้นต้นถึงขั้นสูง การออกแบบเครื่องประดับแท้ และเครื่องประดับเทียม โดยเน้นเขียนแบบให้ชัดเจน กำหนดสัดส่วนที่แน่นอน เขียนภาพในมุมมองที่ใช้ในการสั่งงานด้วยหลักการออกแบบ เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ
1. หลักการออกแบบเครื่องประดับขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
2. การออกแบบเครื่องประดับชนิดต่างๆ เช่น แหวน กำไล สร้อยคอ สร้อยข้อมือ จี้ ต่างหู และเข็มกลัด เป็นต้น
3. กระบวนการ และขั้นตอนการผลิต ในระบบอุตสาหกรรม
4. หลักการออกแบบเครื่องประดับเพื่อผลิตใน ระบบอุตสาหกรรม
5. เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับที่เข้าชุดกัน
6. หลักการอ่านแบบและการประเมินราคา ตามแบบ
7. หลักการออกแบบเครื่องประดับแท้และเทียม
8. เทคนิคการสั่งงานตามแบบ
9. แรงบันดาลใจกับการออกแบบเครื่องประดับ
10. แนวโน้มการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับประโยชน์
 * ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี
 * ผู้ควบคุมโรงงานผลิตเครื่องประดับ
 * นักออกแบบเครื่องประดับในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 * นักเรียนที่ต้องการสอบเข้าศึกษษต่อสาขาออกแบบเครื่องประดับ

ระยะเวลาการฝึกอบรม
  สอนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 ท่านสามารถเริ่มเรียนได้ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-16.00 น ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง รวม 10 วัน

คุณสมบัติของผู้เรียน
 * ผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดรูป หรือการออกแบบ
 * อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ( กรณีผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ปกครอง )

ค่าเรียนหลักสูตร ละ 48,000 บาท
"พร้อมที่จะนำท่านไปสู่ความ เป็นมืออาชีพในด้านการออกแบบ เครื่องประดับด้วยหลักสูตรเฉพาะ ที่เน้นการออกแบบเพื่อนำไปผลิตใน ระบบอุตสาหกรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง (AdvanceJewelry Design) ครอบคลุมการออกแบบ ทุกประเภทอย่างมีหลักการโดยเน้น ความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ด้วยระยะเวลาเรียนที่คุ้มค่าคุ้มเวลา สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเห็นผล ด้วยหลักสูตรการออกแบบในระบบ อุตสาหกรรม ที่มีที่ BIGS ที่เดียว"

อาจารย์พิพิธ ทิณนะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในระบบอุตสาหกรรม

เป็นผู้จัดการรับผิดชอบสายงานการผลิตอยู่แล้ว อยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบอยากดูแบบให้ขาดมากกว่านี้ อยากที่จะตีแบบได้ทันทีเลยว่าสามารถผลิตได้หรือไม่ได้ และหากสามารถตัดสินใจรับงานจากลูกค้าได้ด้วยตัวเองจะทำให้งานเป็นไปได้คล่องตัวมากขึ้น
เมื่อมาเรียนที่นี่สามารถอ่านแบบได้ขาด เมื่อลูกค้าเอาแบบมาให้เราสามารถตีแบบออกและรับงานได้ทันทีช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากในการผลิตตลอดจนสามารถทำงานได้คล่องตัวอย่างที่ต้องการ

คุณธรณ์ ธนสุกาญจน์
ผู้จัดการโรงงานเครื่องประดับ
บริษัท West Field

Home | แนะนำ BIGS | การศึกษาที่ BIGS | ข่าวและเหตุการณ์ BIGS | ห้องสมุด BIGS | สิทธิพิเศษ
ตำแหน่งงานว่าง | คำถามยอดฮิต (FAQ) | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | Site Map

© 2004 สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
BIGS -- Bangkok Institute of Gemological Sciences --
All rights reserved.
1693 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น 9 ห้อง 901 แขวง/เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: สายด่วนผู้จัดการ 095-595-4565, 083-655-9565, 094-615-5665 | Line ID : bigsthailand.com | E-Mail : bigsthailand@gmail.com