HOME
สถาบันที่ได้รับรางวัล "โรงเรียนดีเด่น" แห่งแรก จากกระทรวงศึกษาธิการ ตารางเรียนปี 2560-2561
   แนะนำ BIGS
   การศึกษาที่ BIGS
      - หลักสูตร ประกาศนียบัตรนักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ (C.G.A Programme)      
      - หลักสูตรซื้อเพชรอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก (Diamond Buying Guide Program)
      - หลักสูตรการการออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
      - หลักสูตร การการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ (Matrix3D)
   คำถามยอดฮิต (FAQ)
   ตารางเรียน
   วิธีการสมัครเรียน
   การสอบเทียบวุฒิ BIGS
   ข่าวและเหตุการณ์ BIGS
   ห้องสมุด BIGS
   เรื่องน่าอ่าน
   สิทธิพิเศษ
   ตำแหน่งงานว่าง
   ติดต่อเจ้าหน้าที่ BIGSพิธีมอบใบประกาศนีย์บัตร
หลักสูตร ประกาศนียบัตรนักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ (C.G.A Programme)
ผู้ที่ได้รับประโยชน์
  1.ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ โรงรับจำนำ หรือร้านรับซื้อเครื่องประดับมือสอง เป็นต้น   
2.ผู้ที่ต้องการเป็นนักอัญมณีศาสตร์มืออาชีพที่สามารถดูเพชรพลอยได้ทุกที่ ทุกเวลา   
3.ผู้ที่ต้องการเป็นนักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นอัญมณีและ เครื่องประดับที่เป็นราคามาตรฐานสากล   
4. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ลักษณะของหลักสูตร
  เป็นหลักสูตรที่มาจากความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์ที่เป็นสากลและประสบการณ์ด้านการค้าการประเมินราคาอัญมณีและ เครื่องประดับของผู้สอน ร่วม 20 ปี ประยุกต์ให้เป็นหลักสูตรเพียง 180 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนฝึกปฏิบัติโดยไม่ใช้เครื่องมืออย่างในห้องแล็บ อันประกอบด้วยเทคนิค เคล็ดลับที่จะช่วยให้การเรียนลัดจากประสบการณ์ของมืออาชีพนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการฝึกที่เข้มข้น ใช้งานได้จริง เรียนวิเคราะห์คุณภาพอย่างละเอียด เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ต้องการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นนักอัญมณีศาสตร์และนักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรู้ด้านอัญมณี เครื่องประดับและทองคำตามแบบสากล มีความสามารถขั้นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ในด้านการวิเคราะห์ชนิด แท้-เทียม การปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีชนิดต่างๆและการประเมินคุณภาพเพื่อประเมินราคาเพชร พลอย ทองคำและเครื่องประดับได้ โดยไม่ใช้เครื่องมืออย่างในห้องแล็บ

ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ
   1. สามารถแยกชนิดต่างๆ ของอัญมณี และวิเคราะห์อัญมณีแท้ - เทียม หรือเลียนแบบ หรือที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ ที่ เป็นที่นิยมในตลาดอัญมณีได้
  2. สามารถประเมินคุณภาพและราคาของเพชร พลอย และเครื่องประดับตามมาตรฐาน สากลได้
  3.สามารถวิเคราะห์ชนิดและคุณถาพของเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะมีค่าชนิดต่างๆได้ เช่น ทอง100 ทองรูปพรรณ ทอง 90 ทองเค ทองคำขาว( White gold) แพลทินัม( Platinum ) แพลเลเดียม(Palladium) เงิน ( Silver) รวมถึงทองชุบ( Gold electroplate ) เป็นต้น
  4. สามารถทดสอบเปอร์เซ็นต์ทองและแยกชนิดทองแท้ ทองปลอม ทองยัดไส้ได้


วุฒิบัตรที่จะได้รับ
   - นักอัญมณีศาสตร์ (Certified Gemologist; C.G. )*
  - นักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ (Certified Gemologist Appraiser; C.G.A. )**

หมายเหตุ *วุฒิบัตร C.G จะได้รับเมื่อสอบผ่านข้อสอบมาตราฐาน C.G standard Test

**วุฒิบัตร C.G.A จะได้รับเมื่อสอบผ่านข้อสอบมาตราฐาน C.G.A standard Test และผ่านการฝึกปฏิบัติ BIGS OJT (การฝึกปฏิบัติภาคสนามตามแบบกำหนดของBIGS )เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดย OJT นี้ต้องผ่านการพิจารณา ระดับความรู้ ความสามารถและความพร้อมในวิชาชีพกับเกณฑ์มาตราฐานของวิชาชีพจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลาการฝึกอบรม
  ทุก พุธ พฤหัส และศุกร์ เวลาเรียน 08.30 - 15.30 น. ระยะเวลาการฝึกอบรม 180 ชั่วโมง รวม 30 วัน รับจำนวนจำกัด รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติของผู้เรียน
  * ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

สิทธิพิเศษ
  * ผู้ที่เรียนที่สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์สามารถเข้ามาทบทวนและUpdateความรู้ได้ทุกวันจันทร์ที่ไม่มีการเรียนการสอน

ชนิดหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร วัน/ชม ค่าเรียน
หลักสูตร นักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ Certified Gemologist Appraiser Programme (C.G.A Programme) 1.ความรู้ทางด้านอัญมณีศาสตร์ขั้นต้นถึงขั้นมืออาชีพ โดยเน้นอัญมณีที่สำคัญๆและจำเป็นต้องพบในวงการค้า เช่น เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง มรกต หยก ไข่มุก เป็นต้น เน้นการเรียนวิเคราะห์ชนิด วิเคราะห์แท้เทียม การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี หลักการวิเคราะห์เพชรธรรมชาติ และเพชรเลียนแบบชนิดต่างๆ เช่น เพชรรัสเซีย ( Cubic Zirconia ) มอยส์ซันไนท์สังเคราะห์ ( Synthetic Moissanite ) เป็นต้น

2.การประเมินคุณภาพและและราคาเพชรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการค้าประจำวันตลอดจนการซื้อขายเพชรเพิอการลงหรือสะสม

3.ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพเพชรและราคาอัญมณีเครื่องประดับที่เป็นมาตรฐานสำหรับการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นนักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ (C.G.A.)

4.ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ โรงรับจำนำ การรับซื้อเครื่องประดับมือสอง เช่น ศึกษาคุณสมบัติและฝึกแยกชนิดของโลหะทุกชนิดในธุรกิจทองและเครื่องประดับ เช่น แพลทินัม(Platinum) แพลเลเดียม(palladium) และทองคำ (Gold)ในรูปลักษณะต่างๆ ได้แก่ทองรูปพรรณ นาค ทองจิวเวลรี่ ทอง 90 ทอง 750 ทองคำขาว(White gold)เป็นต้น

5. ฝึกปฏิบัติการหาเปอร์เซนต์ทองชนิดต่างๆ เช่น ทองรูปพรรณ นาค ทองจิวเวลรี่ ทอง 90 ทองเค ชนิดต่างๆ ทองคำขาว เป็นต้น ด้วยวิธี Touchstone และน้ำกรด ดูตัวอย่างทองที่ผ่านการเผาเพื่อดูเปอร์เซนต์ทองหรือดูปริมาณน้ำประสานทอง

6.วิธีการตรวจสอบทองยัดใส้ หลักการตรวจสอบคุณภาพภายนอก-ภายใน ฝึกเทคนิคการดูทองปลอมแบบต่างๆจากตัวอย่างสีและรูปพรรณสัณฐาน ลวดลายของสร้อย หรือแหวน เป็นต้น

7.เรียนการซื้อขายทองคำ สูตรคำนวณในการคิดราคาทอง ค่ากำเหน็จ ทอง 99.99 ทองรูปพรรณ 96.5 ทองเค น้ำหนักทองต่อบาทและการคิดราคาทองแท่งสากลเป็นราคาทองบาทไทย

8.การดูตรายี่ห้อทองห้างต่างๆ และลักษณะทองรูปพรรณรุ่นใหม่เปอร์เซนต์เต็ม การดูตราประทับบนเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศทั้งที่มีแบรนด์และไม่มีแบรนด์ที่กำหนดเป็นมาตรฐานสากลเพื่อดูชนิดและคุณภาพของทอง และโลหะอื่นๆที่นิยมใช้ทำตัวเรือน เป็นต้น

9.การเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดร้านทอง ข้อกำหนดต่างๆของ ส.ค.บ. กับร้านทองค้าส่งและค้าปลีก กฏหมายและภาษีร้านทอง เป็นต้น

หมายเหตุ
1.สำหรับท่านที่ต้องการสอบเป็นนักอัญมณีศาสตร์ มีสิทธิ์สอบได้ทันทีเมื่อเรียนจบ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

2.สำหรับท่านที่ต้องการสอบเป็นนักประเมินราคาฯ มีสิทธิ์สอบทฤษฏีได้ทันที ส่วนภาคปฏิบัติ จะต้องทำ OJT แบบมืออาชีพ อีก อย่างน้อย 6 เดือน และนำ เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันพิจารณา ระดับความสามารถ ความรอบรู้ และความพร้อมในวิชาชีพ
30 วัน / 180ชั่วโมง
230,000 บาท

  หลักสูตรคุณภาพแบบนี้มีสอนที่เดียวที่สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์ โดยเฉพาะการเป็น นักประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย รับจำนวนจำกัด หนึ่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย ค่าเรียน 230,000 บาท"ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ดู เพชร พลอย ที่นำหลักวิชาการ มาประยุกต์เข้ากับวิธีการปฏิบัติ จริงในการประกอบอาชีพ เรา จึงพร้อมให้ทุกท่านก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในวงการอัญมณีได้ โดยใช้เวลาไม่นาน ด้วยเทคนิค ที่มีเฉพาะที่ BIGS เท่านั้น แห่งแรก และแห่งเดียวใน เมืองไทย"

อ.กฤตยา อัครธนากุล
ครูใหญ่และครูผู้สอน

ประสบการณ์ร่วม 20 ปี
ในวงการอัญมณีและการสอน


มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 100% เมื่อจบจาก BIGS ค่ะ

คุณภัคจิรา เศวตเศรนี
ร้านภัคจิรา จิวเวลรี่

Home | แนะนำ BIGS | การศึกษาที่ BIGS | ข่าวและเหตุการณ์ BIGS | ห้องสมุด BIGS | สิทธิพิเศษ
ตำแหน่งงานว่าง | คำถามยอดฮิต (FAQ) | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | Site Map

© 2004 สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
BIGS -- Bangkok Institute of Gemological Sciences --
All rights reserved.
1693 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น 9 ห้อง 901 แขวง/เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: สายด่วนผู้จัดการ 095-595-4565, 083-655-9565, 094-615-5665 | Line ID : bigsthailand.com | E-Mail : bigsthailand@gmail.com